لوگو
logo
مدیریت: مهري بختياري راغب
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : ژابيز

تلفن ثابت:22295357-26124306-7
تلفن همراه مدیر:09124020477
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس: تجريش - خيابان شهيد باهنر( نياوران)،کاشانک، خ شهيد اکبر صبوري، خ اوشاني
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات