لوگو
logo
مدیریت: علي آقابيگ ايگلي
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : لوار

تلفن ثابت:26517899
تلفن همراه مدیر:09123396998
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1392
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران -رودبارقصران-روستاي ايگل-ابتداي جاده آهار
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات