لوگو
logo
مدیریت: فرشيد نجف اوشاني
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : وليعصر اوشان

تلفن ثابت:26520619
تلفن همراه مدیر:09123509163
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1390
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:رودبارقصران- اوشان -پل فرهنگ -جنب اردوگاه شهيد نامجو
مشاورین(کارگزاران)
نظر سنجی و امتیازدهی

امتیاز دهی به دپارتمان املاک


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

امتیاز دهی به کارگزاران و مشاورین ملکیپوشش فیزیکی مشاور


نحوه برخورد و فن بیان


وقت شناسی در سرویس دهی


فایل های معرفی شده


درک اطلاعات متقاضی


پیشنهادهای جایگزین جهت سرمایه گذاری


پیشنهادات انتقادات