لوگو
logo
مدیریت: فرشيد نجف اوشاني
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : وليعصر اوشان

تلفن ثابت:26520619
تلفن همراه مدیر:09123509163
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1390
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:رودبارقصران- اوشان -پل فرهنگ -جنب اردوگاه شهيد نامجو
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات