image

واقعیت ماجرا چه بود؟


در یک نشست خبری یکی از خبرنگاران از جناب مهندس قاسمی رئیس اتحادیه مشاورین املاک شمیرانات سوال کرد که مشاورین املاک باعث گرانی ملک در منطقه می شوند؟ که ایشان جواب دادند یک پنت هاوس در منطقه متری 220 میلیون تومان توسط مالک اعلام شده بود که با رایزنی که همکار بنده کردند با آوردن دلایل منطقی بعد از دو الی سه ماه قیمت را شکسته و به متری 160 میلیون تومان رسانده اند. آیا این باعث گرانی ملک شده است یا متری 60 میلیون تومان تخفیف گرفته است؟!! مشاورین املاک با رایزنی با مالک چه در فروش وچه در اجاره سعی میکنند با مالکین محترم رایزنی داشته باشند تا قیمت اعلام شده از سوی مالک شکسته شود و قیمت نزولی شود تا قراداد بسته شود. درصورتی که توانایی این مشاور املاک در معامله زیر سوال برده شده است که باعث ارزانی قیمت شده. که این خبرنگار مصاحبه را به صورت دیگری اعلام نموده اند که بنده گفته ام بعضا قیمت ها بیش از ۳۰ درصد با قیمتهای پیشنهادی اختلاف دارد و در همین راستا شبکه معاند و مغرض من و تو که هیچگونه مصاحبه ای نکرده ، از این موضوع سو استفاده کرده است وبازتاب داده است.