image

رتبه بندی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف/ ضرورت انعکاس سریع مشکلات صنوف


در نخستین نشست آموزشی روسای ادارات اصناف سازمانهای صمت در دولت سیزدهم مطرح شد؛رتبه بندی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف/ ضرورت انعکاس سریع مشکلات صنوفدر نخستین نشست تخصصی آموزشی مجازی ویژه روسای ادارات اصناف سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در دولت سیزدهم، بر اجرای طرح رتبه بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف و ضرورت انعکاس سریع مشکلات و موانع پیش روی صنوف توسط روسای اصناف سراسر کشور تأکید شد. به گزارش شاتا؛ نخستین نشست تخصصی آموزشی مجازی ویژه روسای ادارات اصناف سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در دولت سیزدهم، توسط مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در محل معاونت بازرگانی داخلی وزارت برگزار شد. اجرای طرح رتبه بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در این نشست مجازی سراسری از اجرای طرح رتبه بندی و اعتبارسنجی واحدهای صنفی در راستای بهبود ارتباط مردم با اصناف خبر داد و افزود: اصلاح نظام توزیع یکی از اولویت های وزیر صمت و معاونت بازرگانی وزارتخانه می باشد که در این راستا مدیریت بخش مهمی از چرخه نظام توزیع با واحدهای صنفی سراسر کشور می باشد. بیک زاده با اشاره به پروژه های مصوب اجرایی در حوزه بازرگانی و اصناف کشور از ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و اصلاح نظام قیمت گذاری خدمات صنفی خبر داد و گفت: با اجرای پروژه های کارشناسی شده در معاونت بازرگانی و مرکز اصناف و بازرگانان کشور و همزمان تقویت اخلاق حرفه ای در جامعه صنفی به سمت اصلاح نظام توزیع در کشور حرکت می کنیم. ضرورت انعکاس سریع مشکلات و موانع پیش روی صنوف توسط روسای اصناف کشور کامبیز معتمدوزیری «دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور» نیز در حاشیه این نشست با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت بر نگاه ویژه به حوزه اصناف در دولت سیزدهم، گفت: روسای ادارات اصناف سازمان های صمت در سراسر کشور به عنوان رابطین تخصصی وزارت صمت در حوزه اصناف شهرستان و استان ضمن تکریم بیش از پیش جامعه خدوم صنفی و پیشبرد امور سازمانی، مشکلات و موانع پیش روی جامعه صنفی شهرستان مربوطه را که باید در سطح ملی اتخاذ تصمیم گردد، به صورت مستمر و با سرعت بیشتر به ستاد منعکس نمایند. تدوین طرح رتبه بندی ادارت اصناف سازمان‌ها بر اساس شاخصهای مورد تاکید وزیر صمت رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه از تدوین طرح رتبه بندی ادارت اصناف سازمان ها بر اساس شاخص های مورد تاکید وزیر صمت خبر داد و افزود: در راستای اصلاح نظام توزیع باید ادارات صمت استان ها هماهنگی ویژه تری با مرکز بعمل آورده تا با هم افزایی در اصلاح این رویداد مهم، بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع نماییم. آدرس کوتاه شده: https://www.mimt.gov.ir/s/mfacoNh