لوگو
logo
مدیریت: جمال کريمي
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : کريمي

تلفن ثابت:22834584
تلفن همراه مدیر:09121020955
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران تجريش نياوران کاشانک- خ پورابتهاج- جنب کوچة 13 و خشکشوئي کريمي
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات