تلفن ثایت:26542932
تلفن همراه مدیر:09121902795
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:04566116386
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:لواسانات- لواسان کوچک -بلوار امام خميني- روبروي شهرک آزادگان


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات