لوگو
logo
مدیریت: حسام محروقي
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : رابين

تلفن ثابت:26200740
تلفن همراه مدیر:09121306677
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - خيابان وليعصر(عج) - خيابان شهيد فياضي(فرشته) - خيابان بيدار
مشاورین(کارگزاران)
نظر سنجی و امتیازدهی

امتیاز دهی به دپارتمان املاک


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

امتیاز دهی به کارگزاران و مشاورین ملکیپوشش فیزیکی مشاور


نحوه برخورد و فن بیان


وقت شناسی در سرویس دهی


فایل های معرفی شده


درک اطلاعات متقاضی


پیشنهادهای جایگزین جهت سرمایه گذاری


پیشنهادات انتقادات