لوگو
logo
مدیریت: حسين عموجعفري
news
مباشر:
photo
پروانه کسب
card
دپارتمان مشاورین املاک : جعفري

تلفن ثابت:22811761
تلفن همراه مدیر:09122330256
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش-خيابان شهيد باهنر- ميدان نياوران- کوچه مسجد
نظر سنجی و امتیازدهی

محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی


برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی

پیشنهادات انتقادات