تست

تست

🛑درگیرعناوین ومدارک جعلی نشوید🛑

🛑درگیرعناوین ومدارک جعلی نشوید🛑

بدگویی همکار و رقبا گل بخودی و خود زنی

بدگویی همکار و رقبا گل بخودی و خود زنی

ثبت سابقه مشاورین در سامانه جامع املاک

ثبت سابقه مشاورین در سامانه جامع املاک

نمودار سرمایه گذاری بازار مسکن!!!

نمودار سرمایه گذاری بازار مسکن!!!

چرا مشاور املاک خبره؟!

چرا مشاور املاک خبره؟!

مقایسه بازار مسکن با دیگر بازار سرمایه گذاری

مقایسه بازار مسکن با دیگر بازار سرمایه گذاری

لطفاً به هر جا شبیه دفتر املاک هست اعتماد نکنید

لطفاً به هر جا شبیه دفتر املاک هست اعتماد نکنید

نکته ضروری در رهن و اجاره

نکته ضروری در رهن و اجاره

🔹نکات مهم در خرید آپارتمان 🔹

🔹نکات مهم در خرید آپارتمان 🔹

🔹پرداخت شارژ آپارتمان 🔹

🔹پرداخت شارژ آپارتمان 🔹

🔹در این برهه زمانی کجا سرمایه‌گذاری کنم🔹

🔹در این برهه زمانی کجا سرمایه‌گذاری کنم🔹

🔹چه عواملی بر روی اجاره بها تأثیر گذار است؟؟؟🔹

🔹چه عواملی بر روی اجاره بها تأثیر گذار است؟؟؟🔹

🔹ملک بخرم یا نخرم ارزان می‌شود یا نمیشود 🔹

🔹ملک بخرم یا نخرم ارزان می‌شود یا نمیشود 🔹

🔹ویژگی های مشاور املاک خبره چیست 🔹

🔹ویژگی های مشاور املاک خبره چیست 🔹

🔹ویژگی های مشاور املاک خبره چیست 🔹

🔹ویژگی های مشاور املاک خبره چیست 🔹

🔹۴دلیل مراجعه به دادگاه در بازار خرید و فروش ‌‌ورهن و اجاره مسکن 🔹

🔹۴دلیل مراجعه به دادگاه در بازار خرید و فروش ‌‌ورهن و اجاره مسکن 🔹

آنان که رحم می‌کنند خداوند رحمان به آنان رحم میکند

🔹آنان که رحم می‌کنند خداوند رحمان به آنان رحم میکند🔹

🔹 اتحاد و همدلی راز ماندگاری🔹

🔹 اتحاد و همدلی راز ماندگاری🔹

🔹متفاوت بیاندیش تغییر رو احساس کن🔹

🔹متفاوت بیاندیش تغییر رو احساس کن🔹

🔹مشتری هدف سرمایه گذار🔹

🔹مشتری هدف سرمایه گذار🔹

🔹سرمایه گذاری در بازار مسکن به چه معناست 🔹

🔹سرمایه گذاری در بازار مسکن به چه معناست 🔹

🔹گرانی ملک به نام املاک به کام بانک ها🔹

🔹گرانی ملک به نام املاک به کام بانک ها🔹

معایب بازار سرمایه گذاری چیست

معایب بازار سرمایه گذاری چیست

آموزش مدیریت ارتباط با مشتریان

آموزش مدیریت ارتباط با مشتریان

سخنرانی مهندس قاسمی دانشکده کارآفرینی تهران

سخنرانی مهندس قاسمی دانشکده کارآفرینی تهران